Disclaimer

item10

 

Kwekerijennederland.nl

Copyright © Dirk Staels

images1a
Kwekerijen zoeken per categorie
Nederland België Verenigd Koningrijk Duitsland Links Contact
Home
Terrasplanten -kuipplanten
Sierheesters Fruitbomen Eenjarigen Siergrassen
Planten foto's en info Vaste planten

DISCLAIMER

De auteur en webmaster Dirk Staels biedt U deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt U in met deze voorwaarden.

1. Informatie

1.1 Dirk Staels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website.In de mate van het mogelijke werd alle gebruikte informatie gevalideerd via diverse bronnen, toch blijven fouten en vergissingen mogelijk. Elk gebruik dat U derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

2. Links En Verwijzingen

2.1 In deze website kunnen hyperlinks voorkomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden na elementaire eerste controle, niet op regelmatigebasis gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaardt over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie.

2.2 Dirk Staels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor commerciële doeleinden is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan – tenzij uitdrukkelijke toestemming van de auteur Dirk Staels.

3.2 Dirk Staels behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Privacy Clausule

Dirk Staels zal enkel de persoonlijke informatie verzamelen (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) dewelke vrijwillig door u werd verleend via onze website of e-mail. Deze informatie kan door het bedrijf bewaard worden en niet aan derden worden meegedeeld. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken. U kan de persoonlijke informatie die u heeft overgemaakt controleren, wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag op het volgende e-mailadres: [email protected]

5. Varia

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd.

TUINBEZOEKEN .NL

tal van schitterende tuinen in binnen -en buitenland zetten ieder jaar hun deuren op voor de bezoekers

meer informatie

Koetsenhuis
Frankrijk België Verenigd Koningrijk